0 رای | 5717 مشاهده

إحداث التغيير بتوطين المعلوماتية

تاریخ انتشار: 03.01.2013

ثبت شده توسط: administrator

دردسترس در: AR

نوع منبع: راهنما و دستورالعمل‌ها
فرمت رسانه: وثيقة (TXT، DOC، PDF)
خالق: فريدل وُلف
انتشارات: The African Network for Localization
نوع مجوز: کرییتیو کامنز: ارجاع + غیرتجاری + اشتراک همسان
دانلود منابع
منابع دیگر
بیشتر
سازمانی
عر
فا
EN