0 رای | 1634 مشاهده

الحق في الخصوصية في العصر الرقمي

تاریخ انتشار: 27.03.2015

ثبت شده توسط: moeltaher

دردسترس در: AR

نوع منبع: سیاست و قانون
فرمت رسانه: وثيقة (TXT، DOC، PDF)
انتشارات: مجلس حقوق الإنسان
تاریخ انتشار: 24.03.2015
نوع مجوز: تمامی حقوق محفوظ است
منابع دیگر
بیشتر
سازمانی
عر
فا
EN