0 رای | 945 مشاهده

الخصوصية الرقمية بين الانتهاك والغياب التشريعي

تاریخ انتشار: 02.11.2013

ثبت شده توسط: administrator

دردسترس در: AR

نوع منبع: راهنما و دستورالعمل‌ها
فرمت رسانه: وثيقة (TXT، DOC، PDF)
انتشارات: مركز دعم لتقنية المعلومات
نوع مجوز: کرییتیو کامنز: فقط ارجاع
منابع دیگر
بیشتر
سازمانی
عر
فا
EN