صحافة المواطن
مصادر حول الفرص المتاحة، والادوات والوسائل التكنولوجية التي يحتاجها المواطن الصحفي در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
178 مصدر
المزيد
تصفح الناشرين
عر
فا
EN